Opomba:

Izdelek je na voljo zgolj za izposojo.

 

Na voljo je 6 tekačev.